Stamboomkunde

Stamboomkunde of genealogie 

Het woord genealogie komt uit het Grieks en bestaat uit twee delen:


  • Genea: γενεά betekent letterlijk 'afkomst', 'afstamming'.
  • Logos: λόγος betekent letterlijk 'wetenschap', 'kennis'.

Genealogie is de wetenschap die de afkomst of afstamming bestudeert.


Zodra men genealogische gegevens heeft verzameld door het stellen van vragen aan familieleden, het zoeken naar bewaard gebleven documenten en/of foto's en de verhalen daarachter, het bezoeken van archieven, hetzij fysiek of op internet, moeten deze gegevens overzichtelijk worden gemaakt door middel van een bepaald systeem van ordenen. Hierdoor wordt de samenhang tussen de verschillende namen zichtbaar en wordt gelijkertijd duidelijk waar zich eventueel lacunes bevinden die nader ingevuld kunnen worden. Dit kan natuurlijk door het gebruik van pen en papier, maar het gebruik van een computer heeft ook op genealogisch gebied zijn intrede gedaan. Overigens leent de computer zich bij uitstek voor verwerking van grote aantallen gegevens.


Om het uitwisselen van gegevens welke zijn gemaakt met genealogische software te vereenvoudigen, is een standaard bestandsformaat ontwikkeld, GEDCOM met bestandsextensie: .ged. Er is een ruime keuze aan genealogische software, uiteraard in het Engels maar zeker ook in het Nederlands, zowel betaald als gratis, van heel eenvoudig tot zeer complex. Aldfaer is een gratis programma in het Nederlands. Andere veel gebruikte programma's zijn Family Tree Builder, GensDataPro (GDP), Oedipus en PRO-GEN.

Om genealogisch onderzoek te kunnen doen zijn historische bronnen van belang.


Deze bronnen kunnen bijvoorbeeld zijn:


Persoonsgegevens
De Parochieregisters en in  de doop-, trouw- en begraafboeken
De Burgerlijke stand: geboorte-, huwelijk- en overlijdensregisters
Het Bevolkingsregister
Volkstellingen, kerkelijke en burgerlijke, vanaf de 17e eeuw
Memories van successie
Notariële archieven
Schepengriffies, Schepenbankarchieven
Leenregisters, boeken waarin de bezittingen van de leenmannen werd beschreven
Doodsbrief, vanaf eind 19e eeuw en later ook bidprentjes.


Overigens worden de verzamelde gegevens interessanter naarmate deze met persoonlijke documentatie worden aangevuld, zoals met familiefoto's.


Begin vandaag met de verhalen te noteren van groot en overgrootouders, zodat je er later geen spijt van hebt. 


Wij helpen u graag verder met de zoektocht.


De leden van Pro-Gen helpen u graag verder.


Met meer dan 3,2 miljoen personen in PR/BS of weer 209.162 meer dan vorig jaar.
Van ELKE Limburgse gemeente worden delen PR/BS volledig of gedeeltelijk beschreven.
Deze uitgave bevat geüpdatet en volledig nieuwe PR & BS t.o.v. vorig jaar.
Nu met 1.799.860 Limburgse bidprentjes of 105.491 meer dan vorig jaar.
Bevat ook een uitgebreide verzameling extra software voor het genealogieprogramma "PRO-GEN"
en een cursus "PRO-GEN voor beginners".

Bekijk alle Achternamen van de 3,2 miljoen Limburgers uit USB2019
Misschien staat hier de naam die jij zoekt?


WWW.PRO-GEN.BE ® 1993 


Opgelet: Geneanet is als leidraad goed, maar niet betrouwbaar genoeg om zonder controle over te nemen. 
maak meteen de juiste start. 


Heb jij intresse in een startersles of les voor gevorderden, mail ons degraefkuringen@gmail.com


Mijn stamboom LEENAERS: Een van de zijtakken die ik opzocht Jean Libert Leenaers