Home

Geschiedeniswebsite voor groot  Hasselt en Kuringen

Kuringen, Sint-Jans Heide, Schimpen, Tuilt Stokrooie


Heemkunde, naar het woord heem, slaat op kennis van en onderzoek naar de eigen leefomgeving: straat, wijk, dorp, gemeente en regio. Het gaat onder meer om de geschiedenis ervan, de geografie, gebruiken en  taalvarianten. Heemkundig onderzoek bevordert de belangstelling voor de eigen leefomgeving en het vergroot de kennis over die omgeving, vroeger en nu. Hieronder volgt een kort chronologisch overzicht.


Lees en leer meer over ons via  About Us .

10 en 12 mei  brachten een 200-tal leerlingen van het derde jaar van de Humaniora Kindsheid Jesu en een 10-tal begeleiders een bezoek aan Herkenrode en aan Kuringen. De Heemkundige Kring “de Graef” zorgde op een ludieke manier voor een kennismaking met de rijke maar niet minder belangrijke geschiedenis van het dorp. Enkele leerlingen werden bij aankomst als ridder aangekleed.  De klasgroepen wandelden van het Prinsenhof, het kasteel van het Graafschap Loon dat evolueerde tot een lusthof van de prins-bisschoppen van Luik, naar de kerk van Kuringen waar volgens de legende het hart van Joris van Oostenrijk ingemetseld is en ten slotte naar de pastorij waar de schout lange tijd recht sprak over de bevolking. Als afsluiter konden de ridders, jonkheren en jonkvrouwen een workshopje sabelhantering volgen. De studenten en de begeleidende leerkrachten waren laaiend enthousiast. Wij als heemkundige begeleiders hebben twee dagen genoten van de verwondering die onze verhalen veroorzaakten.


Geschiedenis vertel je, geschiedenis verkoop je niet!

De heemkundige kring Hasselt Kuringen zoek….


Wil jij medewerker of lid worden van onze vriendenkring.

Misschien ben jij één van de te vinden mensen.


Jij bent een fotograaf of filmaker,

Jij bent archeoloog of heb jij interesse in archeologie,

Jij hebt interesse voor geschiedkunde,

Jij hebt interesse in genealogie / stamboomkunde,

Jij bent verzamelaar van bidprentjes en rouwbrieven,

Jij weet nog veel van vroeger,

Jij heb altijd meer willen weten van vroeger,

Jij kan goed met mensen praten om hun verhalen te documenteren,

Jij hebt nog verhalen waarvan wij geen weet hebben,

Jij wil meewerken aan het bewaren van de geschiedenis van gisteren,

Jij heb kennis van de digitale wereld,

Jij bent alom handig in logistieke organiseren, klussen enz…

Jij wil graag lezingen, tentoonstellingen en evenementen helpen organiseren,  

Jij wil gewoon lid zijn of worden van onze vriendenkring,

Wij organiseren een nog nader te bepalen vergadering indien jij een bepaalde interesse hebt.

 

Mailtje naar degraefkuringen@Gmail.comWij kleuren uw Foto's 


Vroeger was de wereld zwartwit. Althans, zo kénnen we ‘m, omdat fotografie nog niet beschikte over een kleurenpalet. Maar door de voortschrijdende wetenschap kunnen we nu ook zélf zwartwit omzetten in kleur.


Allereerst voelt een foto in kleur veel dichterbij. Een mens in kleur ziet er echter uit dan iemand met een grijs gezicht.


Foto@Archief Bart Munters : Martha Lambertina Thys


Volg hier de nieuwe projecten. 


De verhalen van Hasselt - Kuringen 14/18


Het Project Hasselt Kuringen 14/18, is een zeer speciaal, bijzonder en uniek oorlogsproject, enig in zijn soort. Nergens anders in België hebben jongeren onze soldaten symbolisch herbegraven, hebben jeugdverenigingen peterschappen aanvaard, jeugdcharters ondertekend op het Provincie Commando Limburg en zoveel meer... Bezoek de begraafplaats van de 13 gesneuvelde militairen en de 3 graven van spionnen in Kuringen begraven. Een unieke gelegenheid om wat te genieten van het mooie uitzicht rond het kasteel.


Alles begint meteen met een enthousiastete verteller over ' Hasselt en Kuringen 14-18’, een project over WOI. We zijn hier te gast bij een gedreven man, zoveel is zeker. Er zijn de voorbije jaren natuurlijk talloze projecten opgestart naar aanleiding van ‘100 jaar Groote Oorlog’. Maar dit project valt op, door de samenwerking met de jeugdverenigingen in Kuringen.


Het mooiste en langst durende project eindigde met een ontvangst bij de Koning. 


Gelauwerd  door FARO. Vlaams en Provinciaal steunpunt voor cultureel erfgoed.

Ontvangen appreciaties van gouverneur Hermans Reynders, Militaire Commando provincie Limburg en West-Vlaanderen, het Memorial Museum Passchendaele 1917. Op 9 november 2018 werden de jongeren en hun projectverantwoordelijke Hasselt Kuringen 14-18  uitgenodigd op het paleis te Laken.


Een kroon op het werk van de jongeren.     

Al wandelend kennismaken met de geschiedenis van Kuringen


In het wandelpark rondom het kasteel Prinsenhof is al geruime tijd een tentoonstelling te bezichtigen in de vorm van een 30-tal infopanelen. De teksten en foto’s op de panelen vertellen de 2819-jarige geschiedenis van de Hasseltse deelgemeente Kuringen.


De tentoonstelling is het resultaat van vele jaren opzoekingswerk en archeologische opgravingen van de plaatselijke heemkundige kring en documentatiecentrum ‘de graef’. Ook de tentoonstelling in het Prinsenhof kan uitzonderlijk bekeken worden op aanvraag. 

                                       


Bezoek de Sint-Gertrudiskerk  parochiekerk Kuringen


De graven van Loon, die vaak in de burcht van Kuringen verbleven, lieten toen vlakbij hun slot, maar toch volledig buiten de dorpskern, een kerk bouwen. De Sint-Gertrudiskerk staat binnen een ommuurd kerkhof. Nu grasplein, dicht bij het Prinsenhof en geniet bij K. B. van 29-06-1949 het statuut van beschermd monument. De driebeukige kerk is het resultaat van verscheidene bouwfases. Eerst stond hier een Romaans kerkje uit de periode van 1182-1232, de tijd dat de graven van Loon hun residentie van Borgloon naar Kuringen overbrachten. Onder prins-bisschop Jan van Heinsberg (1419-1455), werd omstreeks 1419 het Romaans kerkje gesloopt en vervangen door een kerk in Demergotiek. Hiervan resten nog het koor, Ondek tijdens de rondleiding hoe prins-bisschop Joris van Oostenrijk zijn hart schenkt aan Gertrudis van Nijvel. Dit hart bevindt zich in een laat-16e-eeuws epitaaf in de kerk van Kuringen. .

Maak een afspraak : degraefkuringen@Gmail.com

projecten 2021  "Onder de radar"


 

Verken jouw omgeving en bij uitstek de volledige provincie en leg als eerste de laatste geheimen van WO II bloot. Je kunt jouw verhaal inzenden. 

  

Mail uw verhaal naar:  degraefKuringen@gmail.com

Onze heemkundige kring heeft zijn schouders onder een provinciaal project gezet en verleent de volledige medewerking. Heb jij nog verhalen uit de tweede Wereldoorlog?  Wij lieten alvast enkele Kuringenaeren en specialisten aan het woord. zie foto's. 

Projecten in de kijker 2021


3 x Keizer Karel in Kuringen


2021 -    500 jaar geleden 


500 jaar geleden - 12 juni 1521. Kuringen en het Prinsenkasteel (Prinsenhof), een stukje geschiedenis... Keizer Karel, Karel V, verbleef driemaal op het prinsenkasteel te Kuringen. Keizer Karel werd als zoon van Philips de Schone en Johanna van Castilië geboren in Gent in 1500.


- Op 30 mei 1521 vertrekt hij in Worms. Via Mainz, Koblenz, Keulen, Aken en Maastricht, bereikt hij Hasselt op 12 juni. In Kuringen werd hij begroet en ontvangen door slotvoogd Van Groesbeek.


- In 1532 kwam hij een tweede maal naar Kuringen. Hij moest naar Maastricht voor besprekingen aangaande 'de zaak Maastricht' (aansluiting bij het hertogdom Brabant). Op 17 januari 1532 vertrok hij in Brussel. Overnachtte in Leuven, op 18 januari in Diest. Op 19 januari kwam hij in Kuringen aan op 'het paleis', waar hij ontvangen werd door Erard Van der Marck. Op 21 januari bereikte hij Maastricht, op 23 januari in Aken. Vandaar verder via Keulen en andere Duitse steden om op 28 februari Regensburg te bereiken.


- In 1545 verleende het kasteel te Kuringen een derde en laatste maal onderdak aan Keizer Karel. Dit gebeurde toen hij op weg was naar de Rijksdag te Worms. Het werd aldus beschreven : "Op 2 mei 1545 begaf Keizer Karel zich, vergezeld van de aartshertogen, de kinderen van zijn broeder Ferdinand, zich van Brussel naar Worms, waar een nieuwe Rijksdag was samengeroepen. Tijdens zijn doortocht te Diest werd aldaar een lijkdienst opgedragen ter nagedachtenis van de overleden keizerin. Van Diest begaf de keizer zich 's avonds naar Kuringen om er te overnachten in het kasteel van Kuringen, terwijl de aartshertogen doorreisden naar Hasselt. Zij logeerden er in de woning van de ontvanger van de Prins-Bisschop."


In samenwerking met de Hasseltse toeristische Gidsenbond vzw bregen we in 2021 dit nieuw project tijdens de Erfgoeddag.    Afgelast door corona, Binnenkort zullen we een herplanning van de activiteiten plaatsen op deze website.................................


Christiaan Munters 

Onze eerste heemkundige van KuringenKapelaan Christiaan Munters 1505 geboren en overleed te Kuringen in 1555 Hij is een van de eerste heemkundige van Kuringen.


Kapelaan Christiaan Munters 1505 - 1555        Zijn Dagboek schreef hij van 1529-1545. In dit dagboek noteerde hij de voornaamste gebeurtenissen uit zijn dorp Kuringen, de onmiddellijke en verre omgeving.       


  Ontdek meer van hem klik hier

Plannen voor 2022......................

Tentoonsteling met unieke foto's 


Van Vaart tot Albertkanaal een heel lang verhaal.


Een extra wandeltentoonstelling komt langs het Albertkanaal tussen Hasselt en Stokrooie opening te verwachten maart 2022.


Een overzicht van enkele thema's 


1856 De vaart verdeeld een dorp in voor en achter de Vaart.

1858 De sluis ‘het sjars’ in Kuringen.

1874 De eerste spoorbrug lijn 21A : Hasselt – Maaseik.

1888 De tweede spoorbrug ‘de boogbrug’

1920 Het plan om het kanaal verder naar luik uit te graven van Hasselt naar Luik.

1930 - 1939 realisatie van de werken ‘het Albertkanaal’
1938 - 1939 De derde spoorbrug ‘de vakwerkburg’

1938 - 1939 Mobilisatie aan het kanaal

10 mei 1940 Duitsland valt België binnen de bruggen worden opgeblazen.

10 mei – 15 mei 1940 wat was er nog over van Kuringen?

15 mei – juli 1940 de vierde brug, Hauptmann Rapps Brücke in Kuringen ‘de noodbrug 1940‘

1941 – 1943 de vergeten brug ‘de spookbrug’ ( o.a het Joden transport naar Duitsland)

25 mei 1944 bombardementen op de spoorbrug.

Mei juni 1944 de vijfde brug, tweede Duitse noodbrug

September 1944 bruggen worden opgeblazen door het Duitse leger.

September – oktober de zesde brug, Amerikanen legen nieuwe noodbrug

1944 - 1947 noodlijdende noodbrug is levensgevaarlijk.

1948 de zevende brug, de nieuwe dubbel spoorbrug

2019-2020 afbraak van de vakwerkbrug.

2020- 2021 de bouw van de achtste brug

2021-2022 afbraak weg-brug en opbouwen nieuwe boogbrug. 


Wij begeleiden of helpen mensen die met hun stamboom niet verder kunnen. 

In februarie 2021 gingen we met 25 beginelingen aan de slag. Wegens corona stopte deze les. Binnenkort zullen we een herplanning van de stamboomactiviteiten plaatsen op deze website.................................___________________________________________________

coming soon


  Begraafplaats digitaal te raadplegen

  Digitaliseren van de begraafplaatsen Kuringen, Stokrooie en Tuilt loopt.

  Via een website kan je in 2021 de begraafplaats van deze gehuchten raadplegen via het internet.


  Projecten met en voor jongeren. 


  Wij begeleiden jongeren in de vormig en beleving rond geschiedenis in het algemeen. Geschiedenis moet per definitie niet saai te zijn. Wij visualiseren en laten jongeren actief mee helpen aan tal van projecten.  Knutselen en bouwen rond geschiedenis, opzoeken en uitwerken van stambomen, Leren archiveren en beschermen.  Geschiedenis is geen sprookje maar is meestal harde realiteit. Hebben jullie zin om met een klas of vereniging een dagje te verblijven in het kasteel vol geschiedenis. Meen dan contact op met onze heemkundige kring. Wij zorgen alvast voor een aangepaste sfeer.

  DJImottekasteel
  03Larestraat
  08Larestraat
  18664396_10209348137605955_7109494905255507338_n
  18697974_10209348136125918_254056030373088745_n (1)
  18622123_10209348136685932_2980717369260908861_n
  18671292_10209348137005940_498239118437299474_n
  18622407_10209331793037351_7425643671096425061_n
  TVL oktober 2013
  20181109_215449
  20141015_Project-14-18_2
  11297018_789352407846438_66335515_o
  DeGraef_Kuringen_173
  2013 8 august star werken herdenkingsveld (8)
  2013 juni Soldaten worden opgehaald door jongeren (7)
  18619937_10213600585588379_553421200841993187_n
  DSC07516
  DSC07518
  DSC07517
  1237466_379258052238339_7886197462531344286_o
  1911223_379257945571683_485326270369979887_o
  10714298_379258115571666_1024453669720759773_o (1) - kopie